Kontrabas je najveći gudački instrument. Ima četiri žice. Gudalo za kontrabas najkraće je i najteže u odnosu na ostala. Svira se stojeći ili sjedeći na visokoj stolici.

Kontrabas

Kontrabas je solističku ulogu u orkestru stekao tek u malim sastavima džez muzičara. Džez-kontrabasisti znatno obogaćuju sviračku tehniku i poziciju kontrabasa u porodici tradicionalno solističkih instrumenata.

Kontrabasi se prave od različitih vrsta drveta i to zadnja strana od javora, prednja od smrče i vrat od ebanovine.

Vanjski linkovi

uredi