Kolor naboj

U fizici elementarnih čestica, kolor naboj ili "boja" je osobina kvarkova i gluona zbog kojeg oni međudjeluju jakom silom. Kolor naboj u kvantnoj hromodinamici (QCD) igra analognu ulogu električnom naboju u kvantnoj elektrodinamici (QED), ali zbog činjenice da je QCD matematički kompleksnija od QED, postoji mnogo tehničkih razlika. Treba napomenuti da "boja" kvarkova i gluona nema veze sa vizualnom percepcijom boje, nego se samo koristi kao oznaka, jer se kolor naboj pojavljuje u tri vrste (analogno trima osnovnim bojama), dok se postoji samo jedna vrsta električnog naboja.

MotivacijaUredi

Kolor naboj je prvi puta predložio Oscar W. Greenberg 1964. godine da bi objasnio kako tri kvarka iste vrste i istih spinova mogu koegzistirati u istom barionu uprkos principu isključenja. Svakome od tri kvarkova u barionu su pridružene tri različite boje, nazvane crvena, zelena i plava (što nema veze sa bojama koje se vizualno percipiraju, nego je samo stvar oznake), a kvarku i antikvarku u mezonu su pridružene boja i anti-boja (primjerice crvena i anti-crvena). Koncept se ipostavio korisnim i doveo je do razvitka QCD u 1970tim, koja je danas sastavni dio Standardnog modela.

Također pogledajteUredi


  Nedovršeni članak Kolor naboj koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.