Književnost 16. vijeka

Duborez, autor Ambrosius Holbein, za knjigu Utopia, Thomas More-a izdanje iz 1518. godine

Nove knjigeUredi

1501 - Knjiga o Margery Kempe (posthumno)
1501 - Marko Marulić, Judita
1503 - The Thrissill and the Rois - William Dunbar
1505 - Prošlost uživanja i Stakleni dvorac - Stephen Hawes
1508 - The Goldyn Targe - William Dunbar
1509 - U slavu gluposti - Erasmus
1512 - Fulgens and Lucrece - Henry Medwall
1513 - Prvi prevod Virgilove Eneide na engleski
1516 - Utopia od Thomas Morea
1526 - William Tyndaleov prevod Biblije
1531 - De trinitatis erroribus - Michael Servetus
1532 - The Prince, Niccolò Machiavelli
1534 - Martin Lutherov prevod Bibilje
1543
  • De humani corporis fabrica libri septem (O tvarima ljudskog tijela u sedam knjiga Andreas Vesalius
  • De revolutionibus orbium coelestium (O revoluciji nebeskih sfera Nikola Kopernik
1545
1579
1582
1585
1586
1588
1595
1597
1598

Nova dramaUredi

1562
1573
1582
1588
1592
1594
1597
1598
1599

Nova poezijaUredi

1592
1596
1599

RođenjaUredi

SmrtiUredi