Kenan

Kenan (hebrejski קֵינָן, Keinan = "kovač"), prema Bibliji, bio je jedan od patrijarha (praotaca) koji su živjeli prije velikog potopa u doba Nuha.[1]

Kenan
Izvorno ime Hebrejski: קֵינָן
Supružnik/ci Mualelet
Djeca Mahalalel
Roditelji Enoš, Noam
Rodbina Šit (djed), Idris (praunuk)

Biblija spominje da je Kenan bio najstariji sin Enoša te unuk Šita. Kenan je rođen kad je Enošu bilo 90 godina.[2]

Kad je Kenanu bilo 70 godina, rođen je njegov sin Mahalalel. Kenanu se rodilo još sinova i kćerki, a umro je u dobi od 910 godina.

Njegov unuk bio je Jered.

Kenan je spomenut i u Knjizi jubileja, gdje piše da mu je majka bila žena zvana Noam, te je oženio svoju sestru Mualelet, koja mu je rodila sina Mahalalela.[3]

 
 
 
 
 
 
 
 
Adem
 
Hava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabil
 
 
 
Habil
 
 
 
Šit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enoš
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehujael
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehlalil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methušael
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Jared
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adah
 
Lamek
 
 
 
Zillah
 
 
 
Idris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jabal
 
Jubal
 
Tubel Kabil
 
Naamah
 
Metuselah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sam
 
Ham
 
Jafes

ReferenceUredi

  1. ^ Prema Evanđelju po Luki, Kenan je bio predak Isusa.
  2. ^ Knjiga postanka.
  3. ^ Knjiga jubileja.