Guma

(Preusmjereno sa Kaučuk)

Guma je elastični produkt, koji se dobije prevođenjem prirodnog ili sintetskog kaučuka u umreženu strukturu. To je materijal koji se može reverzibilno deformirati u širokom temperaturnom intervalu. Povezivanje makromolekula kaučuka se naziva vulkanizacija.

Automobilska guma
Struktura izoprena

Prirodni kaučuk

uredi

Prirodni kaučuk je lančani polimer izoprena (2-metil-1,3-butadiena). Sumarna formula kaučuka je (C5H8)n sa srednjom molekularnom masom oko 2 000 000.

Sintetski kaučuk

uredi

Sintetski kaučuk je najprije podrazumijevao produkte koji su hemijski slični prirodnom kaučuku. Kasnije su se u tu kategoriju uvrstili i spojevi koji nemaju sličnosti po hemijskoj građi sa prirodnim kaučukom. Homolozi izoprena se mogu polimerizirati u produkte slične kaučuku. Kao monomeri najbolje odgovaraju dieni sa konjugovanim vezama. Prisustvo dvostrukih veza omogućava naknadnu vulkanizaciju.