Plantaža, (njem. plantage od lat. planta – biljka) velika poljoprivredna ili šumska površina na kojoj se uzgaja samo jedna poljoprivredna ili šumska kultura. U poljoprivredi su poznate su plantaže duhana, kafe, pamuka, šećerne trske, voćaka u poljoprivredi. U šumarstu su najpoznatije poznate plantaže topola, koja je brzorastuća vrsta drveta.

Plantaža jelki

Vanjski linkovi uredi