Karteli su oblik sporazumnog udruživanja istorodnih firmi konkurenata koje time (udruživanjem u kartel) postaju monopol. Veći profit ostvaruju diktiranjem uslova prodaje, monopolskim cijenama i drugim pogodnostima, a ne smanjenjem troškova i racionalizacijom, kako čine koncerni.

Članice kartela su potpuno samostalne i nezavisne u svom poslovanju, ali su obvezne poštovati odredbe sporazuma o kartelu za cijelo vrijeme postojanja kartela. Da bi mogao djelovati u skladu s ciljevima udruživanja, kartel treba imati najveći udio u proizvodnji, potrošnji, trgovini ili drugoj djelatnosti ili grani u kojoj se osniva. U protivnom, djelovanje kartela na tržištu ne bi bilo djelotvorno niti bi njegovo osnivanje bilo opravdano jer bi konkurentne firme koje nisu u kartelu mogle ometati ili sprječavati njegovo djelovanje.

Osnovni cilj kartela je uklanjanje međusobne konkurencije i stvaranje uslova za monopolski položaj i monopolsko ponašanje, a može se ostvariti, u principu, na dva načina:

  • Vlastitim razvojem i
  • Potpisivanjem sporazuma o kartelu

S obzirom na područja prostiranja i djelovanja, karteli mogu biti nacionalni i međunarodni.

Također pogledajte

uredi