Trust

Trustovi nastaju povezivanjem većeg broja istorodnih firmi. S obzirom na trajnost veza, trustovi imaju obilježja koncerna, a članice trusta - firme iz jedne djelatnosti (npr. čeličane, talionice, valjaonice), tzv. horizontalni trust, sve se više udružuju s firmama koje se u proizvodnom lancu ispred ili iza sektora kojim se bavi trust. Tako se stvaraju firme, tzv. vertikalni trustovi, koji u svom segmentu imaju sve segmente, npr. od kopanja ili proizvodnje rude do kovina i njihove prerade u gotove proizvode (npr. boksit, glinica, aluminij, proizvodi od aluminija).