Igraća konzola

Igraća konzola je naziv za posebnu računarsku mašinu koja je namjenjena isključivo za igranje računarskih ili videoigara. Prve konzole pojavile su se 1967. u SAD-u, obično kao mašine koji su imali jednu igru ili kasnije manji broj igara preko silikonskih memorijskih čipova. Pravi procvat konzole su doživjele 1972. pojavom igre Pong koju je na tržište plasirala američka kompanija Atari, dok je prvu konzolu s izmjenjivim silikonskim memorijskim kasetama VCS 2600 izbacila također kompanija Atari 1977. godine. Trenutno u ovoj industriji dominira japanski PlayStation 2, na drugom mjestu je Microsoft Xbox dok na trećem mjestu Nintendo GameCube porodicom konzola. Također postoje i male prijenosne konzole koje su veličine dlana kao Nintendova Game Boy porodica dlanovnih igraćih konzola.

Historija razvoja uredi

Generacije uredi

Prva generacija (1966-1977) uredi

Druga generacija („8-Bitna“, 1977-1983) uredi

Treća generacija („8-Bitna“, 1983-1990) uredi

Četvrta generacija („16-Bitna“, 1990) uredi

Peta generacija (32/64 bitna) uredi

Konzole sa 3-D grafikom i CD-ROM uređajima

Šesta generacija uredi

Sedma generacija uredi

Vanjski linkovi uredi