Ibrahim Spahić

Ibrahim Spahić (rođen 10. maja 1952) bosanskohercegovački je književnik, pjesnik, osnivač i direktor najvećeg festivala u Bosni i Hercegovini - Internacionalni festival Sarajevska Zima,[1] osnivač i predsjednik političke partije Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine, direktor X Bijenale mladih umjetnika Evrope i Mediterana, autor aprilske deklaracije o nedjeljivosti Sarajeva iz 1992. godine.[2]

Ibrahim Spahić
Rođenje (1952-05-10) 10. maj 1952 (71 godina)
Sarajevo, FNRJ
NacionalnostBošnjak
ZanimanjeDirektor - Internacionalni festival Sarajevska Zima, Predsjednik i direktor - X Bijenale mladih umjetnika Evrope i Mediterana, Predsjednik - GDS
Supružnik/ciSenada Spahić
DjecaSelma, Mirsad

Politički rad uredi

Ibrahim Spahić u Sarajevu završava gimnaziju te upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu gdje diplomira komparativnu književnost i teatrologiju. Bio je učesnik evropskih i svjetskih foruma o mladima u periodu od 1968. do 1978. Od 1974. do 1978. obavljao je dužnost poslanika u Skupštini SR BIH, dok je od 1974. do 1980. bio predsjednik Saveza studenata i član predsjedništva Saveza studenata na republičkom i saveznom nivou.

Od 1990. do 1993. bio je predsjednik SSRN-a i DSS-a Sarajeva i član Savjeta povjerenika grada Sarajeva 1992/93. Autor je aprilske Deklaracije o nedjeljivosti Sarajeva iz 1992. Za predsjednika Građanske demokratske stranke Bosne i Hercegovine izabran je 1993. Bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH od 1998. do 2000. Vršio je dužnost prvog zamjenika predsjednika Komisije za vanjske poslove, i bio posebno angažiran na razvoju parlamentarne diplomacije.

Bio je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH od 2000. do 2002, kao i predsjednik Ustavnopravne komisije i predsjednik delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj uniji.

Ibrahim Spahić je inicijator i autor zakona i rezolucija koji su usvojeni u Parlamentarnoj skupštini BiH: Zakona o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u BiH; Rezolucije PSBiH o evropskim integracijama i Paktu o stabilnosti za jugoistočnu Evropu; Rezolucije o povjerenju i pomirenju u Bosni i Hercegovini; Rezolucije o ekonomskoj i socijalnoj politici, Rezolucije o zaštiti zdravlja. Predlagač je zakona i rezolucija koji su uvedeni u parlamentarnu proceduru: zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima BiH; zakona o gradu Sarajevu, glavnom gradu BiH; rezolucije o položaju mladih BiH u obrazovanju, zapošljavanju i društvenom životu u Bosni i Hercegovini; prijedloga za promjene Ustava BiH; rezolucije o položaju naučnih, kulturnih institucija Bosne i Hercegovine; i dvije interpelacije o ekonomskoj i socijalnoj politici Vijeća ministara BiH koje su razmatrane u Parlamentarnoj skupštini BiH na zajedničkoj sjednici. Bio je predsjednik Evropskog organizacionog komiteta kampanje Vijeća Evrope za podizanje svijesti i promoviranje multietničkog društva i demokratskog građanstva za sve "Link Diversity" u zemljama jugoistočne Evrope i Izvršnog komiteta direktora za kulturu Vijeća Evrope. Bio je član je Međunarodnog foruma IBN ARABI za međukulturni i međureligijski dijalog (Madrid), kao i mnogih međunarodnih organizacija.Inicirao je i izradu strategije srednjeročnog ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine. Bio je predsjednik Komisije za izradu kulturne strategije Bosne i Hercegovine pri Vijeću ministara BiH koja je usvojena u septembru 2008. godine na Vijeću ministara BiH. Bio je predsjednik Koordinacionog odbora Kanton Sarajevo euroregija. Zajedno sa Međunarodnim centrom za mir, pokretač je inicijative da se Sarajevo kandiduje za Evropsku kulturnu prijestolnicu 2014. Inicijativu je prihvatilo Gradsko vijeće grada Sarajeva.

Kulturni rad uredi

Predsjednik je i organizator Međunarodnog festivala Sarajevo Sarajevska Zima i kao volonter, predsjedava "Međunarodnim centrom za mir", "Udruženjem izdavača i knjižara BiH" te "Kućom Evrope Sarajevo". Pokretač je projekta "Sarajevo - kulturni centar Evrope 93/94". Koordinator projekta "Sarajevo, Prvi interkulturalni grad Vijeća Evrope 2003/2004". Osnivač je izdavačke kuće IPC (urednik i izdavač oko 200 naslova), raniji izdavač i glavni i odgovorni urednik časopisa za ljudska prava WHY. Dvanaest godina je bio suizdavač časopisa za filozofska pitanja Dijalog. U periodu od 1997. do 2001. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Sarajevu, član Savjeta BH Pressa, član Savjeta Festivala MESS, predsjednik Asocijacije Collegium artisticum (Austrijska kuća), Poetika prostora, IO Građanskog foruma i osnivač i kopredsjednik prvog Eko pokreta "Skakavac", i izdavač časopisa "Eko oko". Pokrenuo je aktivnosti i za prvi Međunarodni konkurs u BiH za Concert Hall 1999. i izgradnju Concert Halla na Marijin-Dvoru koji je u Regulacionom planu Sarajeva. Autor je radova iz oblasti vanjske politike i ljudskih prava, kulture i umjetnosti. Učesnik je mnogih međunarodnih kulturnih i naučnih konferencija i kongresa. Organizator je "workshopova", međunarodnih seminara te je gostovao kao predavač na mnogobrojnim tribinama. Član je Izvršnog komiteta Evropske Asocijacije Festivala (EFA). Predsjednik je Upravnog odbora Kulturnog foruma BiH i član IK Evropskog kulturnog foruma i Izvršnog komiteta BJCEM. Počasni je član PEN centra Bosne i Hercegovine i Društva arhitekata Sarajeva. Predsjednik je Fondacije Kulin ban. Osnivač je međunarodnog kluba "LIONS" Sarajevo i njegov prvi predsjednik 1997.

Bibliografija uredi

 • "Parlamentarna skupština BiH (1998-2002)"
 • "P.S. BiH"
 • "Građanska PROvokacija"
 • "Znak"
 • "Čovjek od žice"
 • "Sarajevski pauci"
 • Monografija "20 godina Sarajevske zime"
 • "Link Diversity" o budućnosti BiH
 • Antologije bh. poezije “Harfa”

Nagrade uredi

 • Nagrada za kulturnu saradnju Sjever-Jug Maroko
 • "Zlatna povelja" za humanizam (Međunarodna liga humanista)
 • Medalja «Juan Miro» (UNESCO),
 • "Tartuffo per Pace" (Italija)
 • Nagrade za upravljanje u oblasti kulture (New York)
 • Specijalno priznanje za rad na odbrani ljudskog i umjetničkog digniteta (Taormina),
 • 9 zmajeva za razvoj kulturnih veza Južne Koreje i BiH,
 • Nagrada grada Antverpena, kulturnog centra Evrope 1993.,
 • Specijalna nagrada Asocijacije za kulturu L'eta verde (Italija).
 • Spomen plaketa Grada Sarajeva,
 • Menadžer godine 2007. u oblasti kulture za jugoistočnu i srednju Evropu.
 • Plaketa Kantona Sarajeva.
 • Orden Vitez književnosti i umjetnosti Republika Francuska.
 • Plaketa BH foruma Perspektive za razvoj demokracije i civilnog društva.
 • Plakete Kantona Sarajevo 2009.
 • Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva 2010.
 • Počasni građanin italijanskog grada Montorio Al Vomano.

Reference uredi

 1. ^ "Spahić: Festival GRAD u znaku kreativnog oblikovanja grada". Federalna (jezik: engleski). Pristupljeno 20. 12. 2023.
 2. ^ "Biografija | Sarajevska zima". Pristupljeno 20. 12. 2023.

Vanjski linkovi uredi