Hind bint Ebi-Umeje

šesta supruga Muhammeda

Hind bint Ebi Umeja (Arapskiهند بنت أبي أمية) (580 - 680) je bila supruga Allahovog poslanika Muhameda i time imala titulu „Majka pravovjernih“.

تخطيط اسم أم سلمة.png

BiografijaUredi

Također je poznata kao Hind el Mahzumija, Hind bint Suhejl i Umm Selema ( Bila je kćerka poglavara arapskog plemena Benu Mahzum Um Mahzum i njen prvi muž Abdullah ibn abdul Esed. Bila je među prvim konvertitima na islam, bilježi se da su samo Alija i još nekoliko njih primili islam prije nje.

Bila je proganjana od mekanskih idolopoklonika i prisiljavana da ostavi novu vjeru koju je prihvatila i prestane slijediti Muhameda. Njen suprug je poginuo u bici na Uhudu 23. marta 625. godine. Imala je četvero djece sa prvim mužem prije Poslanika Muhameda:

  • Selema ibn Abdullah
  • Omer ibn Abdullah
  • Zejneb ibn Abdullah
  • Zura ibn Abdullah

Kao udovica je ostala sama sa djecom u Medini gdje nije imala rodbine ali je bila izdržavana od zajednice Ensarija i Muhadžira koji su to smatrali kao svojom dužnošću. Nakon što je upotpunila „idet“ (po Islamskom zakonu, vrijeme koje udovice moraju čekati nakon smrti muževa u kojima im nije dozvoljeno da se udavaju), Ebu-Bekr a zatim i Omer ibn Hattab je pokušavaju zaprositi, što ona odbija. Nakon toga je zaprošava Muhamed, što ona prihvata.

U tradicionalnim islamskim predajama je zapisan razgovor između nje i Poslanika Muhameda u kome se kaže da je ona rekla:

  • O Božiji poslaniče, ja imam tri karakteristike; ja sam žena koja je veoma ljubomorna i bojim se da kod mene nećeš vidjeti nešto što će te rasrditi a samim time i Allaha razljutiti što će dovesti do toga da me kazni, zatim, ja sam žena u godinama i ja sam žena koja ima malu djecu.

Poslanik joj je odgovorio:

  • Što se tiče ljubomore koju si spomenula, molim Allaha da ti je otkloni, što se tiče problema tvojih godina, i ja imam isti problem. Što se tiče tvoje porodice, tvoja porodica je i moja porodica.

Um Selema je se udala za Muhameda u svojoj 29 godini života. Navodi se da, jedna od poznanica Um Seleme je bila majka Hasan el Basrija i da je Um Selema često čuvala Hasana kad je bio mali. Umrla je u osamdeset četvrtoj godini života.