Hidroksil grupa

Hidroksil grupa u hemiji je funkcionalna grupa kod koje je jedan atom kisika vezan kovalentnom vezom za jedan atom vodonika. Neutralan oblik se naziva hidroksil radikal, a odgovarajući anion OH- je hidroksid ion. U organskoj hemiji hidroksil grupa vezana za veću organsku molekulu je funkcionalna grupa i označava se -OH.

Model hidroksil grupe

Također pogledajte

uredi

Vanjski linkovi

uredi