Atomi gotovo svih hemijskih elemenata imaju sposobnost kombiniranja sa drugim atomima stvarajući hemijske spojeve. Privlačne sile koje povezuju atome se nazivaju hemijske veze. Razumijevanje hemijskih veza je važno zbog studiranja hemijskih reakcija gdje dolazi do kidanja starih i stvaranja novih hemijskih veza. Elektroni u atomu zauzimaju daleko veću zapreminu nego jezgro, pa su oni odgovorni za stvaranje hemijskih veza.[1]

Ionska i kovalentna veza

uredi

Hemijske veze se najčešće klasificiraju kao:

Metalna veza

uredi

Neke osobine metala (električna provodljivost, toplotna provodljivost) se ne mogu objasniti pomoću ionske i kovalentne veze. Zbog toga se kod metala pretpostavlja postojanje metalne veze. Metalna veza ima dvije teorije: (1) teorija slobodnog elektrona i (2) teorija elektronske vrpce

Međumolekulske sile

uredi

Osim veza između atoma postoje i sile koje djeluju između molekula. One su posljedica postojanja permanentnog ili promjenljivog dipola u molekuli. Međumolekulske sile su:

Reference

uredi
  1. ^ Brady, J.E., Holum, J.R.,Chemistry, John Wiley & Sons, 1993 ISBN 0-471-59979-4
  2. ^ Filipović I., Lipanović, S.: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, 1973

Vanjski linkovi

uredi