Godina 0

godina

U našem vremenskom sistemu ne postoji godina 0. Prva godina našeg kalendara bila je godina 1, tj. 1. februara 1. n. e. bilo je proteklo 0 godina i 1 mjesec u novoj eri, odnosno 31. decembra 1. p. n. e. slijedio je 1. januar 1. n. e.

Shodno tome jedna decenija nije vremenski raspon između 0. i 9, već se definiše vremenskim rasponom između 1. januara 1. godine i 31. decembra 10. godine.

Treći melinijum znači nije nastupio 1. januara 2000, već tek 1. januara 2001.

Nasuprot ovome astronomija i ISO 8601 računaju sa godinom 0, sa tom konsekvencom da 2. godina p. n. e. odgovara astronomskoj godini -1.