Geto je prostor na kome žive ljudi na osnovu određene rasne ili etničke pripadnosti. Historijski gledano, geto je prostor u Veneciji u Italiji na kojem su židovi tjerani da žive, i koji se zvao Venecijanski geto. U Drugom svjetskom ratu, Nijemci su popularizovali getoe, nakon što su u gotovo čitavoj Evropi poslije buržoaske revolucije bili likvidirani.

U novije vrijeme riječ se koristi da opiše dijelove velikih gradova u kojima živi određena rasna ili etnička grupa. Najpoznatija su svakako crnačka geta u velikim američkim gradovima.