Gastroenterologija

Gastroenterologija je disciplina Interne medicine. Naziv joj potiče od grčkih riječi gastros (stomak), enteron (crijeva) i logos (nauka). Bavi se proučavanjem bolesti probavnog sistema i to kako bolesti Jednjaka, želuca, tankog crijeva, debelog crijeva, tako i bolesti bilijarnog sistema, Pankreasa i Peritoneuma.

Historija

uredi

Prvi zapisi koji govore o poznavanju gastroenteroloških oboljenja datiraju još iz doba drevnog Egipta.

Znaci i simptomi oboljenja probavnog trakta

uredi

Najvažniji simptomi su disfagija, odinofagija, melena, haematochesis, bol u abdomenu, nagon na povraćanje te septični sindromi izazvani različitim bakterijskim infekcijama.

Vanjski linkovi

uredi