Freska je tehnika slikanja na zidu. Slika se bojama, koje se rastapaju u vodi, po svježem sloju maltera. Boja se suši istovremeno s podlogom i tako se nerazdvojno povezuje s njom. Rad na svježem malteru zahtijeva brzinu i sigurnost jer se naknadne promjene mogu izvršiti tek tako sa se ukloni čitav sloj maltera i da se zamijeni novim slojem. Zato su slikari prethodno izrađivali crtež na kartonu koji se u mjeri slagao s konačnim djelom i prenosili obrise na svjež malter.

Cimabue, freska za crkvu sv. Franje u Assisiju

Postoji još jedna varijanta fresko - tehnike, a ona se zove secco (tal. suho). Boja se nanosi na osušeni malter, soja se prije slikanja osvježi gašenim vapnom. Stapanje boje s podlogom nije tako potpuno i zato dolazi do znatnih oštećenja.