Fakultet za upravu u Sarajevu

Fakultet za upravu je samostalna visokoškolska ustanova privatnog karaktera i pridružena članica Univerziteta u Sarajevu. Osnovana je 2005. godine od strane Qualitasa d.o.o - Centra za edukaciju i kvalitet.[1] Studij se odvija u tri ciklusa. Na prvom ciklusu studij je koncipiran u tri smjera:

 • Uprava
 • Poslovna uprava
 • E-uprava

Centar za cjeloživotno učenje

uredi

Kao podorganizaciona jedinica Fakulteta za upravu oformljen je Centar za cjeloživotno učenje. Pod pojmom Cjeloživotnog učenja se misli na svaku aktivnost učenja tokom "cijeloga života" radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru ličnog - profesionalnog djelovanja. To se odnosi na učenje u svim životnim dobima od rane mladosti do starosti a i u svim oblicima formalnog, neformalnog. Prema tome u centru su organizovani:

 • Poslovna edukacija
 • Priprema projekata za grantove EU
 • Kursevi informatike
 • Škola stranih jezika (engleski, njemački, turski i bosanski)
 • Hobi kursevi (fotografija, ebru slikarstvo, fotoshop, muzika, aerobik, instrukcije iz matematike)

Publikacije

uredi

Djelujući zajedno sa Qualitasom d.o.o.- Centrom za edukaciju i kvalitet, u izdavaštvu Fakulteta za upravu su objavljene sljedeće publikacije:

 • Priručnik za polaganje stručnog arhivističkog ispita
 • Teorija organizacije
 • Ustavno pravo
 • Upravno pravo i evropsko upravno pravo
 • Upravno procesno pravo
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Izrada propisa
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Pravno uređenje javne uprave
 • Upravno-pravni unutarnji poslovi

Međunarodni odnosi

uredi
 •   Fakultet za ekonomiju i administrativne nauke Univerziteta u Izmiru
 •   Pravni fakultet Univerziteta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
 •   Fakultetom za upravu u Ljubljani
 •   Univerzitet za javnu upravu i pravna pitanja u Hofu
 •   Fakultet za ekonomiju i inžinjerski menadžment u Novom Sadu

Reference

uredi

Vanjski linkovi

uredi