Eozinofilni granulociti

(Preusmjereno sa Eozinofili)

Eozinofilni granulociti ili eozinofili pokazuju acidofiliju (eozinofiliju) jer se granule u njihovoj citoplazmi se boje kiselim bojama. Od ukupne količine leukocita u krvi čovjeka oni čine 1-4%. Stvaraju se u koštanoj srži. U krvi provode 6-10 sati poslije čega prelaze u tkiva gdje opstaju 8 - 12 dana.

Eozinofil na krvnom razmazu

Po spoljašnjoj morfologiji i veličini liče na neutrofilne granulocite, okruglog su oblika i na površini imaju kratke nastavke slične mikroresicama. Jedro ima dva režnja, a nema jedarceta. Postavljeno je ekscentrično i sa više heterohromatina.

Granule su krupnije nego kod neutrofilnih granulocita i slično njima sadrže hidrolitičke enzime. U njihovom matriksu nalazi se parakristalno tijelo koga obrazuje osnovni protein otrovan za neke crijevne parazite. Otuda sposobnost ovih granulocita da otklanjaju parazitske crve i protozoe. Osim toga učestvuju i u alergijskim reakcijama tako što fagocitiraju i odstranjuju komplekse antigen-antitijelo. Povećanje eozinofila u krvi se naziva eozinofilija, a smanjenje eozinopenija.

Vanjski linkovi Uredi