El-Mumtahina

Sura El-Mumtahina (arapski: سورة الممتحنة) je 60. sura svete islamske knjige Kur'ana. Ima 12 ajeta i spada u takozvane medinske sure (sure koje su objavljene u Medini).


El-Mumtahina
Provjerena
Sura60.pdf
Prva stranica sure El-Mumtahina
KlasifikacijaMedinska
Džuz28.
Red. br. u Kur'anu60.
Br. ajeta u suri13
Br. riječi352
Br. slova1519

SadržajUredi

U prvom dijelu sure se govori o neprijateljima vjernika, tj. o nevjernicima koji poriču istinu koja im je objavljena i izgone Poslanika i vjernike (misli se iz Meke) zbog toga što vjeruju u Allaha.

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! "O vjernici! Ne uzimajte Moje neprijatelje i svoje neprijatelje za prijatelje, ljubav im darivajući, a oni poriču Istinu koja došla je vama, i izgone Poslanika i vas zato što vjerujete u Allaha, vašega Gospodara, ako ste već izišli radi džihada na Putu Mojemu i tražeći zadovoljstvo Moje, a vi njima ljubav tajno iskazujete, a Ja najbolje znam što vi skrivate i što obznanjujete. A ko to od vas bude činio, pa - taj je zalutao s Pravog puta." (El-Mumtahina, 1. ajet)[1]

Dalje se navode primjeri vjernicima a kao uzor se spominje i Ibrahim kada se kaže:

"Bio vam je dobar uzor u Ibrahimu i u onima koji su s njim kad su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onim što vi, umjesto Allaha, obožavate, mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će se između nas stalno javljati sve dok ne budete u Allaha, Njega Jedinog, vjerovali!" - ne i u Ibrahimovim riječima ocu svome: "Ja ću se moliti da ti se oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti." "Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti." (El-Mumtahina, 4. ajet)[1]

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

  1. ^ a b Ibn-Kesirov tefsir sure Pristupljeno 10.11.2015.

Vanjski linkoviUredi