Otvori glavni meni

El-Inšikak

84. sura u Kur'anu

El-Inšikak (arapski: سورة الانشقاق; bosanski: Cijepanje) jeste 84. sura Kur'ana. Ima 25 ajeta i objavljena je u Meki. Inšikak znači "rascijepiti se". Budući da se u ovoj suri govori o znacima Sudnjeg dana, a počinje riječima "Kada se nebo rascijepi", nazvana je Inšikak.

سورة الانشقاق
El-Inšikak
Cijepanje
Sura84.pdf
Prikaz sure El-Inšikak
Klasifikacija Mekanska
Džuz 30.
Red. br. u Kur'anu 84.
Br. ajeta u suri 25
Br. riječi 108
Br. slova 436

SadržajUredi

Prvih pet ajeta skreće pažnju na ono što se dešava u prirodi.[1] Prvo je da iz neba pada kiša, a iz zemlje niču razne biljke, a sve nam ovo ukazuje na one velike događaje koje će proizvesti Božija Objava, Kur'an.[1] Nebo i zemlja i sve što se nalazi na njima i između njih pokorava se Bogu jer su oni tako stvoreni da izvršavaju svaku Božiju zapovijed.

Od 16. do 18. ajeta skreće se pažnja i na druge prirodne pojave. Šafak ili sumrak iza zalaska Sunca pokazuje da će nestati oholosti i veličine paganskih Arapa. Noć i sve što ona sakuplja ukazuje na sve one muke i patnje koje će snalaziti nevjernike. Ali svijet neće zauvijek ostati u tmini jer će Božiji odabranik, Muhammed, svjetlom Božije Objave rasvijetliti cijeli svijet.[1] Ovo stanje vrlo slikovito prikazuju prethodni ajeti (od 16. do 18).

ReferenceUredi

  1. ^ a b c "Tefsir sure El-Inšikak od Ibn-Kesira". ummet.at. Pristupljeno 7. 8. 2018. 

Vanjski linkoviUredi