El-Enfal

Sura El-Enfal (Arapski: سورة الأنفال, "Ratni plijen") jest 8. sura svete islamske knjige Kur'ana. Sadrži 75 ajeta i po mjestu objave svrstava se u medinske sure. Objavljena je nakon Bitke na Bedru.

سورة الأنفال,
El-Enfal
Plijen
Sura8.pdf
Prikaz prve stranice sure El-Enfal
KlasifikacijaMedinska
Džuz9. i 10.
Red. br. u Kur'anu8.
Br. ajeta u suri75

SadržajUredi

BedrUredi

 
Izvorni tekst sure "Al-Anfal

Bedr je jedna od dominirajućih tema u ovom Kur'anskom poglavlju. U njoj se detaljnije opisuje tok i posljedica te vojne operacije, vjernicima se objašnjava postupak sa ratnim plijenom (El-Enfal) i objašnjava im se da je on zajednički ("plijen pripada Allahu i Poslaniku") odnosno da pripada državnoj kasi ("Bejt Mal"). Iako ni jedna sura ne imenuje Bedr konkretno, bitka koja se odigrala na tom mjestu je spomenuta u nekoliko Ajeta :

  • I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine - a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana - Allah je htio da riječima Svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi. (Kur'an, EL-Enfal, 7)
  • I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao: "Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti. (Kur'an, El-Enfal, 9)

Ajet : kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio opisuje noć uoči bitke na Bedru.

  • kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. - on dobro zna svačije misli. (Kur'an, El-Enfal, 43).

Safijurahman Elmubarekfuri, poznati pisac djela o Muhamedovom životu spominje da su 65 i 66 ajeti sure El-Enfal objavljeni Poslaniku islama u toku same bitke:

  • O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su o¬ni ljudi koji ne shvaćaju.

Sada vam Allah daje olakšicu; on zna da ste izmoreni: ako vas bude stotina izdržljivih, pobijediće dvije stotine; ako vas bude hiljada, pobijediće, Allahovom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz one koji su izdržljivi. Ostatak sure bodri vjernike na borbu i obećava im se „velika nagrada“ za to:

  • oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovom putu zalažu imetke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili - vi ne možete, sve dok se ne isele nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi ono što radite (Kur'an, El-Enfal, 72).

SudbinaUredi

U suri El-Enfal se također nalazi jedan ajet koji je doveo islamske učenjake u polemiku o slobodnoj volji čovjeka, tj. o pitanju dali čovjek ima slobodnu volju u svojim postupcima ili mu je to Bog unaprijed odredio. Ta polemika je odvela do formiranja islamskog pravca (sekte) koja je kroz historiju islama nazivana "Kaderije". [1] Taj ajet glasi:

  • Vi njih niste ubijali nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio. (Kur'an, El-Enfal, 17)

Milost prema zarobljenicimaUredi

  • O Vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim: "Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostiće vam." - A Allah prašta i milostiv je. (Kur'an, El-Enfal,70)

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

  1. ^ M.M. Sharif, Historija islamske filozofije

Vanjski linkoviUredi