Dragan Šajnović

Dragan Šajnović (Banja Luka 18.10.1907 - Banja Luka 20.06.1985) je jugoslavenski i bosanskohercegovački violinista. Sin je Ive Šajnovića diplomiranog pravnika i jednog od prvih bosanskohercegovačkih etnografa, rođen je 18. oktobra 1907. godine u Banjoj Luci, gdje je završio Učiteljsku školu. U svojim ranim godinama postao je zaljubljenik klasične muzike. Violinu je učio kod Josipa Soukala i Karola Pahora. Po završetku srednje škole nastavlja studij violine na Konzervatoriju u Ljubljani (1928-1935.) u klasi profesora J.Šlaisa i K.Rupela. Po završetku školovanja na Konzervatoriju u Ljubljani profesor Šajnović se vraća u svoju Banja Luku.

Kao violinista, počeo je javno da nastupa od 1925. godine i nastupao je na više koncerata, a posebno je značajno njegovo učešće u banjalučkom "Gudačkom kvartetu" koji je promovisao komornu muziku.

Kao pedagog-profesor počinje da radi 1935. godine u banjalučkoj muzičkoj školi pjevačkog društva „Jedinstvo“, u kojoj je bio i direktor (1936-1938). „U to doba radio je na tome da se osnuje državna (banovinska) muzička škola, ali taj pokušaj je propao, ne njegovom krivicom.“ (Vlado Milošević: Dragan Šajnović- Povodom 35-godišnjice prvog javnog koncertiranja, Odjek, Sarajevo, 1960, br.4, str.5.) Period od 1938-1941. godine provodi u Đevđedliji (Makedonija) gdje je radio kao profesor u Gimnaziji. Nakon povratka u Banja Luku 1941. godine, radi kao profesor u Gimnaziji i Učiteljskoj školi. U rodnom gradu nastavlja da se bori za otvaranje Muzičke škole. Prva državna banjalučka muzička škola pod nazivom Gradska Narodna Muzička Škola počela je sa radom 1946. godine i Dragan Šajnović predaje violinu. Nakon godinu dana premješten je u Učiteljsku školu u Travnik, gdje ostaje dvije godine (1947-1949). Vraća se u Banja Luku 1949. godine gdje radi u Muzičkoj školi. Tri godine je radio na otvaranju Srednje muzičke škole, uradio je i elaborat. Srednja muzička škola u Banjoj Luci je počela sa radom 1956. godine. Dragan Šajnović je u obe muzičke škole bio profesor violine, a u više navrata i direktor.

Pored svog redovnog pedagoškog rada profesor Šajnović aktivno učestvuje, od 1935. godine, i u radu mnogobrojnih banjalučkih kulturno-umjetničkih društva kao horovođa i violinist, a najaktivnije i najduže je učestvovao u radu RKUD "Pelagić".

Uz svoj muzički i pedagoški rad profesor Šajnović je napisao i knjigu Muzički život u Banjoj Luci od austro-ugarske okupacije do drugog svjetskog rata (1878-1941); Putevi, br.5, 1983.

Profesor Šajnović je nesporno "konstanta" banjalučke klasične muzike i muzičke pedagogije u prošlom vijeku. Unaprijedio je muzički život Banja Luke i postao značajan dio njene historije.[1]

ReferenceUredi

  1. ^ Ljiljana Radić Istaknute istorijske ličnosti Banjaluke (XI): Dragan Šajnović- violinista upisan u istorijunezavisne.com,objavljeno 22. 6.2014;pristupljeno: 18.10.2014 (bs)