Divlje naselje je kolokvijalni izraz za svako naselje koje se sastoji od kuća i srodnih građevinskih objekata koji su podignuti na protivpravni način - bilo protivpravnim zauzimanjem tuđeg zemljišta na kome se ti objekti grade, bilo izgradnjom objekata bez potrebnih upravnih dozvola. Za ovo zadnje se ponekad koristi izraz divlja gradnja.

Soweto, Južnoafrička republika

Stanovnici divljih naselja su u pravilu pripadnici najsiromašnijih slojeva nekog društva, koji nemaju finansijska sredstva da sebi osiguraju redovni smještaj. Kuće i drugi objekti u divljim naselja se stoga često grade od najjeftinijeg materijala - karton, plastika, platno - te nisu priključeni na vodovod, kanalizaciju, elektroenergetsku i telefonsku mrežu. Takva se naselja grade bez ikakvog urbanističkog plana, odnosno brige o sigurnosti.

Uslovi života u takvim naseljima su teški - nedostatak higijene njihove stanovnike čini sklonim infekcijama, a međusobna blizina kuća i materijal od kojih su sagrađeni ih čini izuzetno ranjivim na požare, olujne vjetrove, poplave, potrese i druge prirodne katastrofe.

Divlja naselja su također poznata po izuzetno visokim stopama kriminala, narkomanije i drugih oblika društvene patologije.

Divlja naselja su u današnjem svijetu karakteristična za zemlje Trećeg svijeta, a mnoga su nastala u uvjetima nagle urbanizacije kada su mase siromašnog seoskog stanovništva migrirale u gradove, koji ih nisu mogli apsorbirati kroz redovni smještaj.

Svaka od država ima svoja karakteristična divlja naselja, od kojih su možda najpoznatije favele u Brazilu.

Primjeri uredi

  • Favela da Rocinha (Rio de Janeiro, Brazil)
  • Cité Soleil (Haiti)
  • Dharavi (Indija)
  • Joe Slovo (Cape Town, JAR)
  • Kibera (Nairobi, Kenija)
  • Khayelitsha (Cape Town, JAR)

Vanjski linkovi uredi