Ornitologija

Ornitologija je grana zoologije koja se bavi pticama. Između ostalih, tu spadaju fiziologija, taksonomija, ekologija i ponašanje (glasanje i selidbeno ponašanje) ptica. posebno polje rada ornitologije je i istraživanje ponašanja i puteva ptica selica, na primjer uz pomoć prstenovanja. U novije vrijeme se ornitologija povezuje sa zaštitom ptica, odnosno zaštitom prirode.