Descartesov koordinatni sistem

Dekartov koordinatni sistem je ortogonalni koordinatni sistem, čije su koordinatne linije ravne i u jednakim odstojanjima. Nazvan je po njegovom izumitelju francuskom matematičaru Dekartu i koristi se za jednoznačno definisanje položaja tačaka u prostoru.

Koordinatni sistem

Matematički koordinatni sistem se sastoji od dvije ose, koje se nazivaju apscisa ili x-osa i ordinata y-osa. One su pod pravim uglom i dijele ravan na četiri kvadranta. Položaj se tačke M određuje sa vrijednostima dviju osa M (x,y), gdje je x odstojanje tačke od y-ose, a y, odstojanje tačke od x-ose. Koristi se za jednoznačno definisanje položaja tačaka u prostoru.

Koordinatni sistem podijeljen u kvadrante

Također pogledajteUredi


  Nedovršeni članak Descartesov koordinatni sistem koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.