Depoziti su deponovana (uložena) novčana sredstva kod banke ili drugog lica za obezbjeđenje ili učvršćenje određenih poslovnih aktivnosti. Depozit je transakcija koja uključuje prenos novca drugoj strani na čuvanje. Međutim, depozit se može odnositi na dio novca koji se koristi kao obezbjeđenje ili obezbjeđenje za isporuku robe.

Razlika između depozita po viđenju i oročenog depozita je:

  • po viđenju (a vista depoziti): vlastita sredstva na računu drugog lica (banke) kod koje pravno lice ima otvoren žiro-račun. Ovi depoziti su uglavnom bez kamata, ali vlasnik sredstava može ugovoriti određenu kamatu koju mu je banka dužna plaćati.
  • oročeni: ovdje moraju biti poznati: razlozi oročenja, rokovi, kamata.

Oročeni depozit se u pravilu ne može razročiti. To je moguće samo ako su saglasne obje strane. U tom slučaju se ugovorne strane dogovaraju o uslovima razročenja ili su ti uslovi već definisani u ugovoru o oročenju.

Depozit može biti oročen:

  • kratkoročno: rok oročenja do 12 mjeseci
  • dugoročno: rok oročenja preko 12 mjeseci

Također pogledajte

uredi

Poklad