Decenija

vremensko razdoblje u trajanju od 10 godina
(Preusmjereno sa Dekade)

Decenija ili desetljeće vremenski je interval koji traje 10 godina. Decenija je izraz nastao od latinskog decem (deset) i annus (godina). Decenija može biti bilo koji period od deset godina, ali je ipak udomaćeno da se godine računaju od prve do desete. Tako imamo da se za godine u rasponu od 1. do 10. kaže da je to prva decenija, od 1901. do 1910. je prva decenija 20. stoljeća, a od 2001. do 2010. prva decenija trećeg milenija. Ovo je zbog toga što nije postojala nulta godina. Nakon 31. decembra prve godine prije ere je došao 1. januar prve godine nove ere.

Također pogledajte

uredi