Crkva presvetog Trojstva

Crkva presvetog Trojstva, nalazi se u naselju Dolac Malta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. .[1]

Crkva presvetog Trojstva
Crkva Presvetog Trojstva
Osnovne informacije
Lokacija Sarajevo, Dolac-Malta
Religija Katoličanstvo
Država Bosna i Hercegovina
Organizacijski status Vrhbosanska nadbiskupija
Status Župna crkva
Oznaka baštine Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine
Arhitektonski opis
Arhitektonski tip Crkva
Arhitektonski stil Historicizam
Smjer fasade Sjever-jug
Kamen temeljac 1905. god
Dovršeno 1906. god
Troškovi gradnje 100.000 kruna
Specifikacije
Dužina 40 m
Širina 14,9 (17,2) m
Visina tornja 44 (+3,25 križ)
Materijali Opeka

Nacionalni spomenik čine crkva i pokretna imovinа koju sačinjavaju: tri oltarske slike Otona Ivekovića, vitraži, tri oltara, propovjedaonica, dvije ispovjedaonice, crkvene klupe, Put križa (14 postaja), 11 skulptura, zavjetni križ (Raspelo), monstranca, kalež i dva ciborija.

HistorijaUredi

Izgrađena je prema projektu arhitekte Josipa Vancaša 1906. godine. Prema svojim arhitektonskim vrijednostima, ovaj objekat je jedno od značajnih ostvarenja historicizma u sakralnoj umjetnosti Sarajeva i čitave Bosne i Hercegovine, sa neoromaničkim karakteristikama. Primjena romaničkih stilskih elemenata vidljiva je u oblikovanju ulaznog portala sa zvonikom, kao i na svim fasadama objekta na kojima su izrađene dvobojne trake u alternaciji oker-žute boje, zatim arhitektonskoj plastici sa romano-gotičkim motivima, kao i na prozorima koji su ukrašeni vitražima.

Gradnja crkve započela je 14. maja 1905. godine, a dovršena je 18. novembra 1906. godine kada je svečano blagoslovljena od strane nadbiskupa Josip Stadlera. Troškovi izgradnje crkve iznosili su oko 100.000 kruna. [2]

OpisUredi

Uzdužna osovina crkve orijentirana je u pravcu sjever - jug. Glavni ulaz u objekat se nalazi na južnoj strani, a apsida u kojoj je smješten oltar, smještena je na sjevernoj strani. Crkva Presvetog Trojstva je jednobrodna građevina koja ima osnovu pravougaonog oblika. Vanjska dužina objekta iznosi cca 40,0 m dok širina objekta na južnoj strani iznosi cca 14,9 m, a na sjevernoj strani cca 17,2 m. U dispozicionom smislu crkva ima: narteks čije vanjske dimenzije iznose cca 12,5X5,25 m; naos je vanjskih dimenzija cca 25,45X14,00 m i svetište 5,90X17,20 m, zatim horsku galeriju koja se nalazi iznad narteks

ReferenceUredi

  1. ^ "Crkva presvetog Trojstva" (PDF). Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Pristupljeno 9. 2. 2016.[mrtav link]
  2. ^ Ivan Ravlić, Nadbiskup Stadler i gradnja župne crkve; u: Sto godina župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo, Župni ured Presveto Trojstvo Novo Sarajevo, Sarajevo, 2007.

Vanjski linkoviUredi