Ciklon B je sredstvo za desinfekciju i dezinsekciju korišteno u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Svoju žalosnu slavu dobija kao plin korišten pri ubijanju Židova pri takozvanom "konačnom riješenju židovskog problema".[1] Ciklon B je po hemijskom sastavu plin cijanovodik (HCN). Molekule cijanovodika na crvenim krvnim zrncima zauzimaju mjesto kisika i tako dolazi do unutrašnjeg gušenja. Nacisti ovaj otrov koriste u koncentracionim logorima za masovno ubistvo židovskog stanovništva Njemačke i osvojenih područja.

Spremnici za Ciklon B


  1. ^ Longerich, Peter (15. 4. 2010). Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews (jezik: engleski). OUP Oxford. ISBN 978-0-19-280436-5.