Ciklon-B

Sredstvo kojim se ubijaju jebeni židovi, Hitlerovo najdraža igračka.

Ciklon B je sredstvo za desinfekciju i dezinsekciju korišteno u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Svoju žalosnu slavu dobija kao plin korišten pri ubijanju Židova pri takozvanom "konačnom riješenju židovskog problema". Ciklon B je po hemijskom sastavu plin cijanovodik (HCN). Molekule cijanovodika na crvenim krvnim zrncima zauzimaju mjesto kisika i tako dolazi do unutrašnjeg gušenja. Nacisti ovaj otrov koriste u koncentracionim logorima za masovno ubistvo židovskog stanovništva Njemačke i osvojenih područja.

Spremnici za Ciklon B