U matematici, brojni sistem je skup brojeva (u najširem smislu riječi) zajedno sa jednom ili više operacija, kao sabiranje ili množenje.

Primjeri brojnih sistema uključuju: prirodne brojeve, cijele brojeve, racionalne brojeve, algebarske brojeve, realne brojeve, kompleksne brojeve, p-adičke brojeve, nadrealne brojeve i hiperrealne brojeve.

Također pogledajte Uredi