Brahmaputra (san. sin Brahme, također Tsangpo-Brahmaputra) je pogranična rijeka u Aziji. Izvire u Tibetu u Kini, dubokim nepristupačnim kanjonima prelazi Himalaju, u nižem toku prolazi kroz Indiju, te u Bangladešu utiče u Indijski okean. Sa dužinom od 2900 km, 10. je najduža rijeka u Aziji, i 28. na svijetu.

Rijeka
Brahmaputra u Ganhatiju

Opis Uredi

Rijeka Brahmaputra izvire u jugozapadnom djelu Tibetanskog platoa, iz glečera Jima Yangzong[1], na 4800 m nadmorske visine. Kao Tsang-po, značajna za lokalni saobraćaj čamcima, teče južnim Tibetom. Pod imenom Dihang probija uskom, duboko usječenom dolinom, koja se smatra najdubljim kanjonom na svijetu[2], istočne ogranke Himalaje i prelazi u nizinsko područje indijske države Arunachal Pradesh gdje teče nizinom Assam. Od pritoka Dibang naziva se svojim najpoznatijim imenom, Brahmaputra. Spaja se sa Gangesom i najvećom deltom na svijetu (riječni sistem Surma-Meghna, poznat po tigrovima, krokodilima i šumama mangrove) ulijeva se u Bengalski zaliv.

 
Brahmaputra Kao Yarlong Tsangpo u Tibetu.

U srednjem dijelu toka kod luke Ganhati Brahmaputra je široka više od 1500 m i duboka oko 24 m. Vodostaj je najviši ljeti. Za manje brodove plovna je većinom toka do pristaništa Dibrugarh, 1290 km uzvodno od ušća. Ima veliki hidroenergetski potencijal. Djelimično kanaliziranje u donjem toku služi uglavnom za navodnjavanje, ali ostaje vrlo sklona katastrofalnim poplavama prilikom otapanja himalajskog snijega u proljeće. Jedna od rijetkih rijeka na svijetu koju karakterizira plimni talas. Važan je prometni pravac.

Historija i simbolika Uredi

Dok većina indijskih i bangladeških rijeka nosi ženska imena, Brahmaputra je nazvana rijetkim muškim imenom, koje u prevodu znači "sin Brahme. Gornji tok bio je dugo nepoznat, te je istražen tek godina 1884.-86. Brahmaputra posjeduje religiozno značenje za Hinduse. Izvire kraj svete planine Kailas u Tibetu. Više lokaliteta duž toka rijeke posjeduje mitološko značenje, od kojih hram Koppa na jezeru Mansarovar kao jedan od najposjećenijih [3]

Galerija Uredi

Reference Uredi

Vanjski linkovi Uredi