Bihor (regija)

Bihor je geografska regija unutar Sandžaka, na sjeveroistoku Crne Gore. Regiju čine tri crnogorske općine: Berane, Bijelo Polje i Petnjica. Ime je dobila po Bihoru, bivšem srednjovjekovnom gradu čiji se ostaci nalaze na teritoriji Bijelog Polja. Regija je uglavnom naseljena Bošnjacima.

HistorijaUredi

Ovo područje osvajaju Turci 1455. godine te se nalazi u sastavu Turskog carstva. Padom srednjovjekovne Bosne i njenog priključenja carstvu, regija Bihora se nalazi u sastavu Bosne. Poslije Berlinskog kongresa kada je Bosna i Hercegovina data na upravljanje Austro-Ugarskoj, regija Bihora ostaje u sastavu Turskog carstva u okviru Novopazarskog sandžaka. Poslije Balkanskih ratova 1913. godine i podjele Sandžaka ova regija ulazi u sastav Crne Gore u čijem sastavu se nalazi i danas. Tokom čitave burne historije ovog dijela Balkana, regija Bihora je proživljavala teške trenutke. To se posebno odnosilo na period kada je Sandžak otrgnut od Bosne a pogotovo tokom i poslije Balkanskih ratova i pada Turskog carstva, kada je nad stanovništvom ovog kraja, koje je uglavnom bošnjačko, vršena represija. Usljed toga, nekoliko hiljada Bošnjaka ovog kraja je bilo prinuđeno da se iseli u susjedne zemlje: Bosnu, Kosovo i Tursku. Migracija Bošnjaka iz ovog područja u Tursku je intenzivirana je i u periodu između 1956. i 1958. godine političkim motivima. Tokom čitavog tog perioda Bošnjaci su bili pod pritiskom egzistencijalnog pa čak i biološkog opstanka.

Geografski položajUredi

Bihor se nalazi u jugoistočnom dijelu Sandžaka tj. u sjeveroistočnom dijelu Crne Gore. Regiju ćini nekoliko općina ovog dijela Crne Gore. Regija je smještena izmedu Pešterske visoravni na sjeveru, Vlahova na istoku, polićke visoravni na jugu i rijeke Lim jugozapadu.

ReferenceUredi