Baterija (vojska)

Baterija ili bitnica, u artiljeriji ima rang čete (satnije) u ostalim rodovima vojske.[1]

Baterija ima 50-60 vojnika i starješina. Jedinice obalske artiljerije imaju specifičnu baterijsku unutrašnj strukturu.[2][3]

Hijerarhijski gledano, baterija obično ima tri vod]a sastavljena od više odjeljenja, i to tako što više odeljenja ( najčešće tri sa ljudstvom od 10 vojnika ) čine jedan vod, a više vodova, najčešće jedan izviđački i dva vatrena, čine bateriju. Zatim više baterija čine divizion, više diviziona brigadu, više brigada diviziju, više divizija korpus i više korpusa armiju.

Reference uredi

  1. ^ Čišić A. (1974): Vojna enciklopedija. Redakcija vojne enciklopedije, Beograd.
  2. ^ http://znaci.net/00003/591.htm Kleut P.: Partizanska taktika.
  3. ^ http://www.britishmilitaryhistory.co.uk/documents.php?aid=166&nid=23&start=5 Arhivirano 2. 1. 2014. na Wayback Machine.

Također pogledajte uredi