Ban je naziv titule koja je korištena u nekoliko država u središnjoj i jugoistočnoj Evrope između 7. i 20. vijeka. Porijeklo imena titule je nepoznato, iako se predpostavlja da dolazi od perzijskog ban što znači princ, vladar, poglavica ili guverner. Također postoje i teorije o Ilirskom porijeklu riječi jer se na Ilirskim ostacima u Bosni često nalazi riječ Banius.

Bosanski banUredi

Sa ovom vladarskom titulom, za sada još uvijek definitivno neutvrđene historijske starosti i samog svjetovnog porijekla, počinje u stvari i historija bosanskog ranog geopolitikuma (prvi po imenu poznati bosanski ban Borić) i održava se do krunisanja Tvrtka I Kotromanića za kralja 1377. Tada titulu bana' mijenja viša titula kralja. Vladarska titula ban od tada nestaje iz opticaja u intitulacijama vladara u srednjovjekovnoj bosanskoj državi.

Također pogledajteUredi