Bali-beg Malkočević

Bali-beg Malkočević je imenovan Bosanskim sandžakbegom 1475. godine. Ne zna se tačno odakle je porijeklom, ali se smatra da je rodom iz Bosne. Istoričari ga puno miješaju sa Gazi Bali-begom Jahjapašićem koji je upravljao Bosnom od 1519-1521. godine. Bit će sigurno da je ovo slavni osmanski vojskovođa Gazi Bali-beg Malkoč-oglu, koji je imenovan Smederevskim sandžak-begom 1479. godine. U osmanskim hronikama, ovaj Gazi Bali-beg Malkoč-oglu se posebno pominje u vojnim pohodima za vrijeme sultan Bajazida II, a naročito se proslavio u akindžijskim upadima po Mađarskoj, Banatu i Slavoniji. 1477. godine Bali-beg je smijenjen sa pozicije Bosanskog sandžak-bega, a na njegovo mjesto je imenovan Skender-beg Mihaloglu.