Baždarni bozoni

Baždarni bozoni su bozoni koji djeluju kao prijenosnici fundamentalnih sila, što se detaljnije može opisati tako da elementarne čestice čija međudjelovanja opisuje baždarna teorija jedne na drugu djeluju silom tako da između sebe razmijenjuju baždarne bozone, obično u obliku virtualnih čestica.

U Standardnom modelu poznate su tri vrste baždarnih bozona: fotoni, W i Z bozoni, te gluoni. Svaki su od njih odgovorni za jedno međudjelovanje: fotoni su baždarni bozoni elektromagnetne sile, W i Z bozoni prenose slabu nuklearnu silu, a gluoni jaku nuklearnu silu.

Za gravitaciju se također pretpostavlja da bi se mogla prenositi hipotetskim baždarnim bozonom koji je nazvan graviton.

Također pogledajte

uredi