Arif Tanović (19252010), jugoslavenski i bosanskohercegovački filozof, član ANU BiH.

Arif Tanović
Rođenje (1925-12-04) 4. decembar 1925.
Gacko, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca
Smrt23. juni 2010(2010-06-23) (84 godine)
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
NacionalnostBošnjak
ZanimanjeFilozof

Završio je studij filozofije na na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1953. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom: Principi humanizma u filozofiji Bertranda Rasela. (1961). Za docenta na predmetu Etika na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu izabran je 1961, za vanrednog profesora 1966, a za redovnog profesora 1972. Bio je šef Odsjeka, prodekan Filozofskog fakulteta i predsjednik Savjeta fakulteta. Bio je rektor Sarajevskog univerziteta (1977). Tanovićev naučni interes predstavljaju temeljna pitanjima marksističke filozofije, aksiologije i etike i na te teme je objavio niz knjiga, rasprava, članaka, studija i eseja. Bio urednik časopisa Pregled (i međunarodnog izdanja Surway), urednik Dijaloga, biblioteke društvene misli Etos, te član niza redakcija naučnih i stručnih časopisa (Filozofija, Naša stvarnost, Encyclopaedia moderna, Marksizam u svetu, Bulletin scientifique). Bio je predsjednik Udruženja za filozofiju BiH te potpredsjednik Jugoslovenskog udruženja za filozofiju.

Godine 1975 posato je član ANU BiH. Počasni je doktor nauka Asocijacije koledža Velikih dolina, Alladale, Michigan, SAD. Dobitnik je 27-julske nagrade BiH i Nagrade “Veselin Masleša”, te niza odlikovanja (Orden rada trećeg reda, Orden za hrabrost, Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima.

Posebna izdanja uredi

 • Putevima istoka, Sarajevo 1958.
 • Bertrand Rasel – filozof i humanist, Sarajevo 1972.
 • Vrijednost i vrednovanje, Sarajevo 1972.
 • Etika i politika, Sarajevo 1973.
 • Biti u vremenu, Sarajevo 1975.
 • Humanizam i progres, Sarajevo 1979.
 • Egzistencija u opsadi, Zid, Sarajevo 2000.

Literatura uredi

 • Bibliografija naučnih i stručnih radova akademika Arifa Tanovića 1953-2000, ANU BiH, Sarajevo, 2000.
 • Spomenica: Arif Tanović, Dijalog, 1-2, Centar za filozofska istraživanja ANU BiH, Međunarodni centar za mir, Svjetlost, Sarajevo, 2003.
 • Vrednovanja u vremenu. Naučna i stručna kritika o knjigama Arifa Tanovića, Connectum, Sarajevo, 2010.
 • Ugo Vlaisavljević, Skice za portret Arifa Tanovića, Sarajevo 2010.
 • Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1950–2010), Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 66.