44°25′04″N 17°35′44″E / 44.41778°N 17.59556°E / 44.41778; 17.59556

Arapov brijeg (928 m) je krajnja uzvisina podvlašićkog platoa u dolini rijeke Vrbanje, na potezu između Čudnića i Kovačevića potoka.[1]

Arapov brijeg
Planina
Država  Bosna i Hercegovina
Nadmorska visina 928 m
Koordinate 44°25′04″N 17°35′44″E / 44.41778°N 17.59556°E / 44.41778; 17.59556

Arapov brijeg pripada kompleksu strmih padina od Ravnog omara na Ilomskoj (1.100 m) i Vrbanje (612 m), koja, u sudaru sa matičnom stijenom mijenja smjer toka pod uglom od oko 90 stepeni: sa prethodnog jugozapadnog pravca skreće na sjeveroistok. U taj lakat rijeke se ulijevaju dvije desne pritoke Vrbanje: Čudnić sa sjeveroistočnih padina Arapovog brijega i bezimeni potok, sa jugoistočne.[2][3]

Okolne padine i sam Arapov Brijeg, djelimično su obrasli hrastovograbovom šumom i škrtim poluvlažnim površinama.

Legenda

uredi

Porijeklo znakovitog imena ovoga brda nije pouzdano poznato. Moglo bi poticati iz perioda osmanlijske vladavine ovim krajem, kada se tu nastanio izvjesni Arap, a moguće i čovjek sa takvim nadimkom. Postoji i legenda o tiraniji „prekomorskog crnog Arapina“ nad lokalnim stanovništvom, koji je „udario namet na vilajet“, uzimao desetinu i naplaćivao druge dažbine. Na Petrovu polju se još uvijek pripovijeda o junaštvu Marka Kraljevića („od Prilepa Marko“) , koji je navodno pogubio Arapina, razrušio mu dvore i oslobodio cijeli kraj.[4]

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ http://www.kartabih.com/
  2. ^ Vojnogeografski institut, Izd. (1955): Šiprage (List karte 1:25.000, Izohipse na 10 m). Vojnogeografski institut, Beograd.
  3. ^ Mučibabić B., Ur. (1998): Geografski atlas Bosne i Hercegovine. Geodetski zavod BiH, Sarajevo, ISBN 9958-766-00-0.
  4. ^ https://www.youtube.com/watch?v=M8QlHo8yUy0.