Amidža ili stric je član porodice koji predstavlja očevog brata posmatrane osobe. U krvnom je srodstvu sa tom osobom. Očev polubrat je sin djeda i djedove druge žene, odnosno sin bake i bakinog drugog muža. Stričev sin je stričević (ili amidžić), brat od strica, za posmatranu osobu. Za oca posmatrane osobe on je sinovac.

U bošnjačkim porodicama za strica više je u upotrebi naziv amidža, za stričevića amidžić dok se u srpskim i hrvatskim porodicama uglavnom zove stric, s tim da Srbi ponekad očevog brata nazivaju i ćić ili čiča.

Prema islamskom učenju, amidža je za tu osobu mahrem po krvnom srodstvu, što povlači da ta osoba sa njime ne smije stupiti u brak, te također pred njime smije biti otkrivena.