WiFi pristupna tačka

(Preusmjereno sa Access Point)

Bežična pristupna tačka ili WiFi pristupna tačka (engleski: Wireless acces point ili Acces point (WAP ili AP)) je uređaj koji zajedno spaja WiFi bežične uređaje u jednu bežičnu mrežu. WAP se obično spaja na žičanu mrežu te prenosi podatke između žičanih i bežičnih mreža.

WAP-4000, primjer jednog Access pointa

Više pristupnih tačaka tvore veću mrežu čime se omogućava roaming. Instaliranje WAP-ova, kao i samo stvaranje bežičnih mreža, je uzelo maha u ranih 2000-tim godinama, dok se taj trend nastavlja sve do danas. Obično WAP-ovi dolaze sa manjom antenom koja je dovoljna za manje mreže, ali korisnici iz potrebe za geografski rasprostranjenijim mrežama instaliraju posebne antene koje imaju veći opseg.

SigurnostUredi

Za razliku od žičanih mreža gdje se pristup može ograničiti fizički, kod bežičnih mreža temeljnih na Wi-Fi standardu je mnogo teža kontrola i nadgledanje korisnika. Praktično, na bežičnu mrežu se može spojiti bilo ko ima WiFi karticu i neku vrstu antene. Rješenje je u enkripciji podataka, a većina Pristupnih tačaka ima ugrađenu enkripciju. Prva generacija enkripcije WEP se pokazala kao veoma lakom za probiti, dok se novije WPA i WPA2 smatraju dosta sigurnim, uz odgovarajuću šifru.

Također pogledajteUredi