Abdikacija (lat. ab... + dicere – reći, kazati, odricanje, odstup, ostavka) je čin dobrovoljnog odricanja od neke funkcije, zvanja ili časti (naročito prijestolja).

Napoleonova abdikacija

Poznate abdikacije uredi