Ab initio (lat. ab = od + initium = početak, početnik) je ablativni termin koji znači od početka, počinjanje.[1][2]

Upotreba uredi

Ab initio se najčešće upotrebljava u islijedećim kotekstima:

  • kada se opisuje literatura: od početka, za razliku od in medias res (što znači od sredine priče);
  • kada opisuje predmet ili modul, kaže se da učenje bosanskog jezika neko počinje od samog početka, odnosno da je student bosanskog ab initio;
  • kao pravni pojam: odnosi se na nešto što je slučaj od početka ili od trenutka djela, a ne od kada je sud tako proglasio. Presuda o ništavosti braka ab initio označava ništavost bračne veze.
  • u nauci: za proračun se kaže da je ab initio ako se oslanja na jednostavne i utvrđene zakonitosti prirode bez dodatnih pretpostavki ili posebnih modela. Naprimjer, ab initio proračun svojstava tekuće vode može početi sa svojstvima konstitutivnih elemenata – atoma vodika i kisika – i zakonima elektrostatike i kvantne mehanike. Iz ovih osnova, osobine izoliranih pojedinačnih bit će izvedene molekule vode, a zatim i proračuni interakcija većih grupa molekula vode;
  • u hemiji: skraćenica se odnosi na ab initio kvantne hemijske metode;
  • u biofizici: metoda za predviđanje struktura proteina u sklapanju proteina;
  • u avijaciji: prva faza letačke obuke.
  • kao dio neke obrazovne kvalifikacije: strani jezici se mogu učititi ab initio (za početnike).
  • u bioinformatici: ab initio je metoda za izradu programa predviđanja o biološkim karakteristikama, koristeći samo kompjuterski model bez ekstrinzičkih odnosa postojećih podataka. U tom kontekstu, može se ponekad mijenjati sa latinskim izrazom de novo.
  • u pravu:

– ako nije bilo zakonskog ugovora o bilo kojoj "pravnoj stvari" svaki dokument o njoj se proglašava ništavim od početka, pa osiguravači postupka moraju platiti sredstva nema zakonu;
− dokument ili transakcija koja je bez pravnog efekta: apsolutnu ništavost - zakon tretira kao da je nikad nije ni bilo ili se nije dogodilo. Takve slučajeve tretira kao zakonski ništavim iz početka.
– izraz "ništavno ab initio", što znači "da se tretira kao nevažeći od samog početka", dolazi iz latinskog izraza "ab initio", kao kvalifikacije. Naprimjer, u mnogim jurisdikcijama u kojima osoba potpisuje ugovor pod prisilom, taj ugovor se tretira kao "ništavan ab initio". Tvrdnja u zakonu da nadležnost suda u Bihaću, npr., određeni dokument ili čin koji utiče na zakonska prava, je ili nije bio ništavan od samog početka. Obično, dokumenti ili akti koji se poništavaju ab initio ne mogu biti fiksni pa će dokument ili čin koji je tako proglašen biti poništen ab initio.[3][4]

Također pogledajte uredi

Reference uredi

Vanjski linkovi uredi