253. brdska brigada

Treća tuzlanska brigada TO formirana je 19. juna 1992. godine. Pripadala je 2. korpusu Armije RBiH. Tokom rata bila je poznata pod nazivima: Treća lahka brigada Tuzla, Treća motorizovana brigada i Treća brdska brigada Tuzla. Na položaju komadanta brigade tokom rata bili su: Enes Atić, Mirsad Mujović i Kemal Džanko. Prvobitno se brigada sastojala od tri bataljona. U 1. bataljon su ušli rudari Rudnika Kreka. U 2. bataljon su ušli pripadnici Prvog tuzlanskog odreda, Čete Kozlovac i Čete Ilinčica. U 3. bataljon su ušle jedinice iz sastava TO Slavinovići. Kasnije će biti osnovan i 4. bataljon te manevarska Brdska četa. Kroz brigadu je prošlo oko 5.800 boraca.

3. tuzlanska brigada
253. brdska brigada
3Tuzlanska.jpg
Aktivan formirana 19. juni 1992..
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Drugog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedište Tuzla
Komandanti
Enes Atić
Mirsad Mujović
Kemal Džanko

Ratni putUredi

Borci 3. tuzlanske brigade su učestvovali u borbama oko lukavačkog sela Smoluće, jakog neprijateljskog uporišta. Na majevičkom ratištu, zajedno sa ostalim tuzlanskim te kalesijskim jedinicama brigada je do kraja 1992. godina oslobodila više neprijateljskih uporišta: Gojino brdo, Kukarića brdo, Čapljak, Todoroviće, Banderu, Kolimer itd. U sklopu 5. operativne grupe Tuzla, brigada je često boravila na gradačačkom i brčanskom ratištu. Brigada je dala svoj doprinos uspješnoj odbrani Gradačca, a na brčanskom ratištu je učestovala u borbama u Dizdaruši, Omerbegovači, Boderištu, Ulicama, Vitanovićima itd.

LiteraturaUredi

  • Dževad Pašić (1996). Zemlja između istoka i zapada. Tuzla: Bosnia Ars Tuzla.

ReferenceUredi