225. muslimanska brdska brigada

225. muslimanska brdska brigada je vojna jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Drugog korpusa Armije RBiH. Ulazila je u sastav Operativne grupe 6 i 22. divizije.

225. muslimanska brdska brigada
Osnovana 15. januara 1993. kao 119. muslimanska brigada
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Drugog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedište Banovići
Bitke Oslobođenje Vijenca
Komandanti
Nihad Šehović[1]

Općinski štab TO Banovići formiran je 20. maja 1992, a u njegov sastav ušli su Rejonski štab Banovići, Rejonski štab Banovići Selo, Odred Banovići i četa Vojne policije.[2] Brigada je formirana kao 119. muslimanska brigada 15. januara 1993. naredbom Komande 2. korpusa, od već formiranih jedinica OpŠTO. U martu 1995. ulazi u sastav 22. divizije i mijenja naziv u 225. muslimanska brdska brigada.

Zona odgovornosti brigade bila je teritorija Banovića i susjednih općina. Najznačajniji uspjesi vezani su za odbranu banovićke teritorije, oslobađanje Vijenca i ozrensko-vozućko ratište.

U jedinicama ARBiH tokom rata bilo je angažovano 5.640 (58.31%) vojnih obveznika. 182 vojna obveznika (1.88%) bila su angažovana u MUP-u. Poginulo je 163, nestalo šest, a ranjeno 882 pripadnika brigade. Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem, odlikovano je pet pripadnika brigade.[2]

LiteraturaUredi

  • Pod bajrakom 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tuzla: Savez boraca Patriotske lige TK Tuzla. 2010.
  • Hasib Mušinbegović; Osman Kavazović (2002). Drugi korpus slobodi pjeva. Tuzla: Udruženje građana za zaštitu tekovina borbe za BiH.

ReferenceUredi

Vanjski linkoviUredi