145. slavna lahka brigada

145. slavna lahka brigada vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

145. slavna lahka brigada
Osnovana 11. januar 1995.
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Prvog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedište Fojnica

Formirana je 11. januara 1995. od manevarskih jedinica 9, 310. i 323. brdske brigade. Bila je direktno potčinjena Komandi 1. korpusa. Brigada je nakon završetka rata dobila počasni naziv slavna. Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem, nagrađeno je sedam pripadnika brigade.

LiteraturaUredi

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.