131. lahka brigada

131. lahka brigada vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog, Trećeg i Šestog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

131. lahka brigada
Aktivan 10. august 1993. – 25. decembar 1995.
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Prvog, Trećeg i Šestog korpusa Armije RBiH

Od prostornih jedinica sa fojničke općine, 10. augusta 1993. formirana je 310. brdska brigada kao jedinica 3. korpusa. Od septembra 1993. do rasformiranja 6. korpusa bila je u njegovom sastavu, u okviru Operativne grupe Istok. Početkom 1994. brigada je postala dio Operativne grupe 2 Visoko 1. korpusa. Ulaskom u 14. diviziju preimenovana je u 131. lahku brigadu. Ušla je u sastav 143. brdske brigade 25. decembra 1995, tokom reorganizacije jedinica 14. divizije.

12 pripadnika brigade odlikovano je Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem.

LiteraturaUredi

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.