Ženski reproduktivni sistem

Ženski reproduktivni sistem je sistem organa koji nalazi u zdjelici, a služi za razmnožavanje. Ženski reproduktivni sistem se sastoji se od sljedećih organa:

Jajnici i jajovodi su parni organi smješteni u zdjelici. Jajovodi povezuju jajnike sa matericom. Jajovod je izravno spojen sa matericom, dok drugi kraj završava u blizini jajnika i nema izravnog spoja (osim u slučaju poremećaja). Materica se nastavlja u vaginu, a vanjski spolni organ žene je stidnica.

1. Vulva: 2. Labia majora; 3. Labia minora; 4. Vestibule; 5. Clitoris: (with 6. Glans and 7. Body). 8. Bulb of vestibule 9. Vagina: 10. Hymen; 11. Lumen; 12. Wall; 13. Fornix (lateral)14. Uterus: Parts: 15. Cervix; 16. Body and 17. Fundus. 18. Orifices: External and Internal; 19. Cervical canal; 20. Uterine cavity; Layers: 21. Endometrium; 22. Myometrium and 23. Perimetrium 24. Fallopian tube:   25. Isthmus; 26. Ampulla; 27. Infundibulum; 28. Fimbria (sa 29. Fimbria ovarica)30. Ovary 31. Visceral pelvic peritoneum: 32. Broad ligament (with 33. Mesosalpinx; 34. Mesovarium and 35. Mesometrium)Ligaments: 36. Round; 37. Ovarian; 38. Suspensory of ovary Blood vessels: 39. Ovarian artery and vein; 40. Uterine artery and veins; 41. Vaginal artery and veinsOther: 42. Ureter; 43. Pelvic floor (Levator ani); 44. Femoral head; 45. Hip bone; 46. Internal iliac vessels (anterior branches); 47. External iliac vessels; 48. Abdominalna šupljina

Unutrašnji spolni organi

uredi

Jajnik

uredi

Jajnik je parna spolna žlijezda koja sadrži zametne ćelije i stvara ženske polne hormone.

Jajovod

uredi

Jajovod je cijev koja započinje u blizini jajnika otvorenim krajem i završava u rogovima maternice. Osnovna uloga jajovod je prijenos jajašca (oplođenog ili neoplođenog) od jajnika do maternice.

Maternica

uredi

Materica je organ čije su stijenke građene od glatkih mišića, i čija je šupljina namjenjena razvoju i zaštiti oplođene jajne ćelije i kasnije ploda.

Vagina

uredi

Vagina je cjevasti organ dug 7–10 cm i širok 3–4 cm, u čiji gornji dio strši porcija materice, a nastavlja se u stidnicu.

Vanjski spolni organi

uredi

Stidnica

uredi

Stidnica je vanjski dio ženskog spolnog organa koji omeđuju velike i male usne. Ondje se nalaze: velike stidne usne, male stidne usne, klitoris, Bartholinijeve žlijezde, gomoljak predvorja (lat. bulbus vestibuli).