Željeznička pruga

Željezničku prugu čini jedan ili više kolosijeka, koji spajaju službena mjesta, po kojima se kreću željeznička vozila. Prema širini kolosijeka pruga može biti:

Dvotračna željeznička pruga u jugozapadnom dijelu Čakovca (sjeverna Hrvatska)