Đuro Blažeka

hrvatski lingvist

Đuro Blažeka (rođen 8. aprila 1968. u Prelogu) jest hrvatski lingvist, leksikograf i poznavalac kajkavskog dijalekta hrvatskog jezika.

Blažeka na promociji naučnog žurnala Hrvatski sjever u Čakovcu 2019. godine.

Osnovnu školu je završio u Prelogu, u Međimurskoj županiji. U Varaždinu pohađao je gimnaziju. Godine 1992. je diplomirao kao profesor kroatistike i južnoslavenskih jezika u Zagrebu. Studirao je i u Salzburgu. Godine 1998. magistrirao je s temom Govor Preloga. Doktorski rad na temu Govori Međimurja odbranio je 2004. godine.

Od 1992. do 1999. predavao je hrvatski jezik po zagrebačkim gimnazijama. Od 1998. je bio predsjedavajući kroatističkog lingvističkog kolegija na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu. Od 1. oktobra 2006. do 11. novembra 2008. bio je dekan visokoškolske ustanove, a od 12. novembra pomoćnik dekana Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

Više puta je bio gost predavač na dodiplomskom studiju na katedrima za slavistiku u Mađarskoj (Budimpešta, Sambotel, Pečuh, Baja). Na Pedagoškom fakultetu u Bihaću je potaknuo studente i asistente na vrlo detaljna istraživanja mjesnih govora sjeverozapadne Bosne.


Vanjski linkoviUredi